nieuwe regel bij wedstrijden!!

Er is een nieuwe regel die bepaalt dat alle spelers, van pagadder tot heren/dames, in het vervolg hun ID moeten bijhebben bij elke wedstrijd. Vermits de licenties digitaal worden, kunnen in de plaats enkel de ID’s gecontroleerd worden.
Voor de jongeren die nog geen Kids-ID hebben is een identiteitsbewijs evenzeer geldig onder de vorm van een vroegere lidkaart, een ziekteverzekeringskaart,… waardoor de speler zichzelf kan identificeren.

Niet vergeten dus of je mag niet deelnemen aan de wedstrijd!!!!