nieuwe regel bij wedstrijden!!

Er is een nieuwe regel die bepaalt dat alle spelers, van pagadder tot heren/dames, in het vervolg hun ID moeten bijhebben bij elke wedstrijd.¬†Vermits de licenties digitaal worden, kunnen in de plaats enkel de ID’s gecontroleerd worden.
Voor de jongeren die nog geen Kids-ID hebben is¬†een identiteitsbewijs evenzeer geldig onder de vorm van een vroegere lidkaart, een ziekteverzekeringskaart,… waardoor de speler zichzelf kan identificeren.

Niet vergeten dus of je mag niet deelnemen aan de wedstrijd!!!!