Api

Mijn naam is Fanny en ik ben de API van de club. 
API staat voor AanspreekPunt Integriteit en alle sportclubs hebben zo iemand.

Wat doet zo een API?

Stel dat je tijdens de training of een wedstrijd van de handbal iets tegenkomt of meemaakt wat je helemaal niet leuk vindt, maar dat je het aan niemand wil vertellen. Of stel dat je iets opmerkt bij iemand anders, en waarvan je denkt dat het niet oké is. Ik denk dan aan pesten of gepest worden, aan uitsluiting of andere dingen helemaal niet leuk zijn. Daar moet je niet mee blijven zitten. Zelf als je niet zeker bent of het wel niet oké is. In zo een geval kan je altijd bij mij terecht. Dan kunnen we erover te praten. Samen kijken we dan wat er best verder gebeurt… want in onze club moet iedereen zich goed kunnen voelen.

API in moeilijke woorden

Als API ben ik het eerste aanspreekpunt wanneer je als lid, speler of speelster, ouder of andere betrokkene, bij mij terecht kunt, mocht je geconfronteerd worden met een vraag, een vermoeden of een klacht over seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag. Dat mag zijn voor onaanvaardbaar gedrag ten opzichte van jezelf, maar ook ten opzichte van iemand anders binnen de club.

Wie ben ik en waar vind je mij?

Ik ben Fanny, speel zelf ook af en toe handbal en ben mama van 2 jeugdspelers van de club. Ik ben daarnaast ook ploegbegeleidster van de jongste ploegen. Je kan mij meestal tijdens een training van de U8/U10 of van de U12 vinden in de sporthal. Zoniet mag je mij altijd contacteren via onderstaande telefoonnummer of emailadres.

API@brasschaathandbalclub.be

Visie Brasschaat handbalclub op welzijn en preventie

Wij zijn een toegankelijke club in een gezond financieel kader. Met toegankelijkheid richten we op het welbevinden van éénieder in de club, jong en oud, speler en trainer, vrijwilliger en bestuurslid, vrouw en man. Iedereen is bij ons welkom recreatief, competitief ongeacht geaardheid, afkomst of geloof. Bij onze jeugdploegen vinden we het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om te spelen en te groeien in een veilige sportieve omgeving. Zo zijn er geen eerste en tweede ploegen en kan iedere nieuwe speler onmiddellijk mee proeven van wedstrijden. Elke speler krijgt de kans zich te ontplooien en om te groeien in een veilige sportieve omgeving. Om het clubgevoel te vergroten, organiseren we verschillende activiteiten, waar jong en oud elkaar ontmoeten, zo dragen we samen bij aan een geweldige clubsfeer. Wederzijds respect en waarderend communiceren staat bij ons hoog in het vaandel