Sportongeval

Download hier het aangifteformulier.

Verzekering sportongevallen

Alle aangesloten leden zijn automatisch verzekerd door de verzekering sportongevallen die de Vlaamse Handbalvereniging heeft afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Ethias.  Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming, dient bij een sportongeval binnen de 5 dagen een aangifte gedaan te worden bij de verzekeringsmaatschappij. Deze dient steeds ingevuld te worden door de dokter die na het ongeval als eerste een diagnose heeft gesteld.

Wat doen bij een sportongeval?

Verwittig altijd je trainer of de begeleider!  In geval van een letsel dient het ongeval aangegeven te worden bij de verzekering van de VHV.De trainer of begeleider zorgt ervoor dat het aangifteformulier zo goed en volledig mogelijk ingevuld is: plaats en oorzaak van het sportongeval, identiteit van getuigen (zie wedstrijdblad), toezicht

Een dokter vult het formulier verder aan (luik C)

De speler (of zijn ouder(s) indien minderjarig) kleven op het ingevuld formulier een briefje van hun ziekenfonds (luik B)

De speler (of zijn ouder(s)) ondertekenen de aangifte (luik B)

Het volledig ingevuld en ondertekend formulier bezorgen aan het secretariaat (Theo De Hoon), de secretaris maakt het formulier over aan de verzekeringsmaatschappij of rechtstreeks versturen naar de verzekeringsmaatschappij. Van zodra de verzekeringsmaatschappij de aangifte ontvangen heeft, krijg je hiervan een bevestiging, met daarin een dossiernummer, en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon.

De maatschappij regelt verder alles rechtstreeks met de speler of ouders.

Het is aangeraden van alle briefwisseling met de verzekeringsmaatschappij een kopij bij te houden.

Hoe het aangifteformulier invullen

Verzekeringsnemer: Vlaamse Handbalvereniging vzw

Polisnummer:

45.088.297 – Lichamelijke Ongevallen (sportongeval)

45.088.313 – Burgerlijke Aansprakelijkheid

45.070.587 – Vrijwilligers (BA + LO)

Verzekerde club: Brasschaat Handbalclub vzw

Clubverantwoordelijke: Theo De Hoon, Biezenwzei 14/3, 2650 Edegem

Bankrekening: uw rekeningnummer