Lidgeld

Zoals jullie weten dient het lidgeld in de eerste plaats om de verplichte bijdragen aan de Vlaamse Handbalvereniging te betalen (o.a. leden aansluiting bij de VHV, competitie inschrijving, verzekering van sportongevallen, …) Daarnaast draagt ze ook bij in onze vaste werkingskosten (o.a. zaalhuur, materiaal, trainers, scheidsrechters, …) Veel van deze kosten stijgen in functie van de leeftijd en het niveau waar men speelt.
De lidgelden voor het handbalseizoen 2023-2024 werden als volgt bepaald:

GeboortejaarCategorieLidgeldLidgeld
‘grote gezinnen’
Jeugdspelers geboortejaren 2016 en laterJM8€ 125€ 100
Jeugdspelers geboortejaren 2014 tot 2015JM10€ 125€ 100
Jeugdspelers geboortejaren 2012 tot 2013JM12€ 200€ 160
Jeugdspelers geboortejaren 2010 tot 2011JM14€ 200€ 160
Senioren Heren geboren in 2005 en vroegerHeren€ 250€ 200
Senioren Dames geboren in 2005 en vroegerDames€ 250€ 200

Om alle misverstanden te vermijden, herhalen we kort nog even de afspraken:

  1. Gelieve het lidgeld te storten op rekeningnummer BE61 9731 4188 9917 van Brasschaat Handbalclub vzw met vermelding van de naam van de speler(s) of speelster(s).
  2. Gezinnen met 3 of meer leden die lidgeld betalen (grote gezinnen) krijgen een korting van 20% per betalend lid.
  3. Wie betaalt vóór 31 juli 2023 krijgt nadien per persoon 10% van het lidgeld teruggestort.

Indien het betalen van het lidgeld voor een probleem zorgt, kunnen we hiervoor een regeling treffen. Neem hiervoor contact op met boekhouding@brasschaathandbalclub.be.

Documenten voor terugbetaling van het lidgeld door het ziekenfonds mag u aan één van de trainers of bestuursleden bezorgen. Deze moeten wel reeds voorzien zijn van een kleefbriefje. Het secretariaat zal de documenten dan rechtstreeks aan het ziekenfonds in kwestie bezorgen. 

Nieuwe leden:

Aansluiting < 31/12/2023jaarbijdrage lopende seizoen 2023-2024
Vanaf januari 202475% van jaarbijdrage
Vanaf april 2024jaarbijdrage volgend seizoen 2024-2025
Nieuwe leden kunnen aan 3 gratis proeflessen deelnemen voor ze hun aansluiting in orde moeten brengen (digitale inschrijving + betaling lidgeld).