algemene ledenvergadering

Net als vorig jaar gaat deze online door wegens de alom bekende redenen.
Wanneer:
vrijdag 28 mei 2021
Planning:
20u00 algemeen gedeelte
sportief gedeelte

De link zal via website/facebook gedeeld worden.

Hopelijk tot dan!
Het bestuur