Visie

Brasschaat Handbalclub wil toegankelijkheid koppelen aan een kwaliteitsvolle jeugdopleiding, waarbij doorstroming naar de andere teams één van de prioritaire doelstellingen is. Daarbij moeten engagement, prestatie en discipline hand in hand blijven gaan met speelvreugde en familiegebeuren.