Bestuur

VISIE

Brasschaat Handbalclub wil toegankelijkheid koppelen aan een kwaliteitsvolle jeugdopleiding, waarbij doorstroming naar de andere teams één van de prioritaire doelstellingen is. Daarbij moeten engagement, prestatie en discipline hand in hand blijven gaan met speelvreugde en familiegebeuren.

Dagelijks Bestuur

MISSIE

Brasschaat Handbalclub wil de referentie zijn in onze regio waarin handbal-liefhebbers de sport kunnen leren en beoefenen, met een kwalitatieve omkadering, elk op zijn of haar eigen niveau.De club heeft daarom een heren- en damesploeg op niveau, waardoor alleen spelers met nationale of internationale ambities dienen door te stromen naar topclubs.Hierdoor brengt de club een structurele bijdrage tot de ontwikkeling van de handbalsport door een duidelijke rol in de regio.

Steunende Leden

JEUGDBELEIDSPLAN

Sportief Bestuur