Terug naar activiteiten

Verdeling wijn en bierverkoop

Voor het derde jaar verkopen wij wijn ten voordele van onze club.  Dit jaar is er, vooral op verzoek van onze heren, bier toegevoegd.  De opbrengst van de verkoop gaat naar de omkadering door onze huidige trainers aangevuld door steun aan hen. 

Iedereen in actie om dit doel te bereiken.  Meer info vindt U in de brief en de paketten in bijlage.

 

Bijlagen:

Brief wijnverkoop

Overzicht bestelling

 

Datum: 10-12-2017