Terug naar activiteiten

Quiz 2016

KWISQUIZQUIS

Vrijdag 19 februari 2016, 20u
Parochiecentrum Drieheem
Rerum Novarumlei 47 - Brasschaat 

Ploegen van 4 tot 6 personen, € 18 per ploeg
Max. 30 ploegen  

Meer info bij 
Steven De Schepper
03/605.61.80
0498/88.40.36

Inschrijven via boekhouding@brasschaathandbalclub.be met vermelding ploegnaam en contactpersoon (inschrijving definitief na betaling BE61 9731 4188 9917)

Datum: 19-02-2016